โควิด-19 กับการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป

ภาคการท่องเที่ยว นับเป็นเซ็กเตอร์แรกๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพราะการเคลื่อนตัวของนักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องชะลอตัว หรือหยุดชะงักในบางประเทศ จึงเกิดคำถามขึ้นว่า อนาคตภาคการท่องเที่ยวจะเปลี่ยนไปหรือไม่ อย่างไร?

โควิด-19 ระบาดคราวนี้มีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับประเทศที่มีภาคเศรษฐกิจหลักด้านการท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่า ประเทศยอดนิยม 5 อันดับต้นๆ ของโลกด้านการท่องเที่ยวเจ็บหนักที่สุด เช่น สเปน อิตาลี สหรัฐ และที่จะตามมาคือ ฝรั่งเศส อังกฤษ เพราะตอนนี้อัตราติดเชื้อใหม่และอัตราตายต่อวันยังสูงอยู่มาก

หากจะเทียบกันระหว่างประเทศที่อยู่ใน 5 อันดับของโลกด้านรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งรวมประเทศไทย (ลำดับ 4) ก็นับว่าไทยรับมือได้ไม่เลวทีเดียว เพราะระบบสาธารณสุขของเราเข้มแข็ง หรือโชคดีที่บุคลากรการแพทย์ไทยฉลาด มิฉะนั้นเราคงตายกันหมดตอนนี้ก็ขออย่างเดียวว่าประชาชนไทยต้องร่วมมือร่วมใจกันฟันฝ่าวิกฤตินี้อย่างมีวินัยเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า วินัยเท่านั้นที่จะทำให้เราผ่านวิกฤตินี้ได้โดยเจ็บน้อยที่สุด

ถึงกระนั้นภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการเดินทางของเราก็ได้รับความบอบช้ำมาก และเป็นภาคที่ได้รับความกระทบกระเทือนมากที่สุดภาคหนึ่ง คำถามใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือว่าการท่องเที่ยวหลังโควิด-19 สงบลงจะเปลี่ยนไปอย่างไร และสถานการณ์นี้จะอยู่อีกนานเท่าใด

ที่มา https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/875629

Related links

ผู้ว่าฯตราด ประชุมร่วมผู้ประกอบการเกาะช้างแจงปัญหาการปิดเกาะช้าง

ผู้ว่าฯตราดประชุมร่วมผู้ประกอบการเกาะช้างแจงปัญหาการปิดเกาะช้าง,แนะให้ผู้ประกอบการงดรับนทท.จะเหมาะสมกว่าและเพิ่มความเข้ม ด้านนายกสมาคมโรงแรมฯบอกนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพิ่มหลังจังหวัดชลบุรีปิดโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยว

ที่ห้องประชุมอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด เวลา 10.00 น. วันที่ 3 เมษายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายแพทย์บัญชา สรรพโส สาธารณสุขจ.ตราด,นายธีระชัย ลิ้มประเสริฐสุข ปลัดจังหวัดตราด ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะช้าง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้ง นายกเทศบาลตำบลเกาะช้าง นายกอบต.เกาะช้างใต้ พร้อมส่วนราชการในอำเภอเกาะช้าง หลังจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะช้างใและจังหวัดตราด ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเกาะช้าง มีการเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดปิดจ.ตราดและปิดเกาะช้าง เพื่อป้องกันไม่ให้จังหวัดมีการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งจังหวัดตราดยังไม่พบเชื้อที่ติดเชื้อซึ่งเป็นจังหวัดเดียวในภาคตะวันออก ซึ่งมีเข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน

ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน กล่าวว่า ที่ต้องเดินทางมาประชุมครั้งนี้เพื่อต้องการรับรู้ปัญหา ของผู้ประกอบการเกาะช้างและประกอบการท่องเที่ยวจ.ตราดหลังจากที่มีหนังสือไปยังจังหวัดตราด ทั้งนี้ ก่อนเดินทางมาประชุมจังหวัดตราดได้มีคำสั่ง ใน 3 ประการ ด้วยการเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการทีททำอยู่เดิมแล้ว คือ

1.เพิ่มความเข้มงวดการคัดกรองระหว่างจังหวัดทั้ง 4 จุด (เขาสมิง 3 จุด ท่าจอด,ประณีต ท่าโสม คลองลึก)และระหว่างจุดอำเภอ ให้มากขึ้น และหากพบมีไข้ต้องกัดตัวทันที 2.ได้เน้นย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,และอสม.ตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาในจังหวัดตราดและลงไปในหมู่บ้านให้ดูแลเป็นพิเศษ และ 3.การพิจารณาใช้อำนาจในการป้องกันโรค และตั้งจุดสกัดและจุดคัดกรองโรค จะดำเนินการให้เข้มขึ้นทั้งในจัดระดับจังหวัดและระดับอำเภอหรือตำบล ซึ่งเมื่อเดินทางมาอ.เกาะช้างก็พบว่า บรรยาการเกาะช้างเงียบ และสถานประกอบการบางแห่งปิดไปแล้ว ขณะเดียวก็เห็นความร่วมมือในเรื่องการตั้งจุดสกัด และเราต้องการความคิดเห็นจากทุกฝ่าย และส่งหนังสือให้ผู้ประกอบการแล้ว และท่านคิดว่าจะมีมาตรการอย่างไรเพิ่ม และหากปิดจะปิดอย่างไร เพราะหากปิดก็จะกระทบภาพรวม หากไม่ปิด ใช้มาตรการเข้มโดยพี่น้องปชช.และจับมือทำงาน จะสามารถจัดการกับปัญหาได้มากน้อยแค่ไหน เรื่องคุมโรคเป็นเรื่องใหญ่ และการเป็นเอกภาพสำคัญมาก และในวัน 1-2 วันจะมีคนไทยเข้าประเทศผ่านช่องทางถาวร ซึ่งจะไม่ลดระดับมากเกินความจำเป็น และมาตรการต่อไปจะไม่เบา และจะหนักขึ้น ใน2-3 วันที่ผ่านมา พยายามหาคำตอบจะหาทางออกอย่างไร และจะจัดการในอนาคตอย่างไร เพราะเรื่องนี้กระทบภาพรวมของประเทศ จังหวัด และเกาะช้าง และบ่ายนี้จะมีการประชุมอีก เพื่อวางมาตรการให้สอดรับกับพื้นที่ จะได้เดินต่อกันอย่างไร

ที่มา https://siamrath.co.th/n/144235

Related links